معرفی شرکت

شرکت آشور الکتریک ایرانیان توسط آقایان علی اصغر عاشوری و سعید عاشوری در سال 1396 تاسیس گردیده و کاربری این شرکت فقط طراحی و تولید انواع برج نور سیار می باشد.

قبل از این تاریخ شرکت عاشور الکتریک 25 سال در زمینه ساخت انواع پایه های روشنایی و پایه پرچم های مرتفع و طراحی و تولید برج روشنایی سیار فعالیت می نمود.لذا موسسین شرکت عاشور الکتریک کلیه فعالیت های قبلی را متوقف و به نام شرکت آشور الکتریک ایرانیان انحصارا طراحی و تولید انواع برج روشنایی سیار را ادامه دادند که این شرکت موفق گردید در سال 1398 تعداد 129 دستگاه برج نور سیار مدل AE10B به مدیریت بحران کشور ترکیه صادر نماید که در زلزله های اخیر ترکیه دستگاه های برج نوری سیار ساخت این شرکت فعال و امداد رسانی در شب به سهولت انجام می گردید .